Đào tạo đồ họa vi tính

Sử dụng các phần mềm đồ họa là kỹ năng cần thiết không chỉ đối với các cán bộ thiết kế website, thiết kế đồ họa của các công ty thiết kế mà còn là điều kiện và là kỹ năng mềm với các cán bộ quản trị nội dung website, các nhân viên văn phòng của mỗi doanh nghiệp.

Tuy nhiên, yêu cầu và mức độ thành thạo có khác nhau, là cán bộ quản trị nội dung website, nhân viên văn phòng hay dự án, Bạn chỉ cần trang bị cho mình một số kỹ năng cơ bản của trình xử lý đồ họa Photoshop là đủ. Là cán bộ làm công tác thiết kế hoặc quản trị nội dung những web site lớn và phức tạp cần trang bị kiến thức chuyên sâu về đồ họa hoặc các ứng dụng đồ họa khác, Bạn có thể chọn lựa tham gia các khóa học đồ họa sau:

Đào tạo sử dụng adobe-photoshop Đào tạo sử dụng adobe-illustrator

Đào tạo sử dụng adobe-indesign Đào tạo sử dụng coreldaw-cs4

Đào tạo sử dụng adobe flash Đào tạo sử dụng 3dmax

Go to top