Thiết kế bao bì, nhãn mác sản phẩm

Bao bì, nhãn mác là công cụ marketing đắc lực cho sản phẩm của doanh nghiệp. Bao bì được thiết kế tốt có thể tạo ra giá trị cảm nhận  tốt, thuận tiện cho người tiêu dùng và tạo nên giá trị gia tăng cho sản phẩm. Việc thiết kế bao bì có hiệu quả cho sản phẩm đòi hỏi thông qua một số các quyết định:

 Dua ngon vo hop

Go to top