Thiết kế quảng cáo

Khi xây dựng chiến dịch quảng cáo, người phụ trách chiến dịch thường phải trải qua quá trình: Hình thành thông điệp, đánh giá và lựa chọn thông điệp, thực hiện thông điệp quảng cáo đã được lựa chọn.

Giải pháp quảng cáo cung cấp dịch vụ thiết kế thông điệp quảng cáo sau:

  • Lời rao và hình ảnh minh hoạ trên báo giấy, tạp chí
  • Lời rao, âm thanh trên radio
  • Thông điệp, âm thanh và kỹ xảo hình ảnh trên truyền hình
  • Maket quảng cáo biển tấm lớn
  • Banner, logo Flash, logo tĩnh quảng cáo trực tuyến
  • Thiết kế slogan quảng cáo

Các thông tin đầu vào như nội dung, hình ảnh và mục đích do khách hàng cung cấp, yêu cầu.

Thông điệp sử dụng các yếu tố âm thanh, hay hình ảnh có bản quyền, chi phí về quyền sử dụng do khách hàng tự chi trả cho tác giả hình ảnh, bài hát hay âm nhạc

Go to top