Quảng cáo trên truyền hình cáp

quảng cáo trên hình cápQuảng cáo trên truyền hình cáp - hữu tuyến là một lựa chọn khác với quảng cáo trên truyền hình vô tuyến. Quảng cáo trên truyền hình cáp có nhiều đặc điểm tương tự như quảng cáo trên truyền hình vô tuyến, và trong thực tế, do truyền hình cáp có nhiều chương trình hơn, việc tiếp cận với các khán giả chúng ta đang nhắm đến thậm chí còn dễ dàng hơn.

Vấn đề của quảng cáo trên truyền hình cáp là truyền hình cáp không tiếp cận được với tất cả mọi người trong khu vực thị trường dự kiến, do tín hiệu truyền hình cáp là hữu tuyến thay vì là vô tuyến, bên cạnh đó không phải ai cũng đặt thuê bao truyền hình cáp.

Nếu truyền hình cáp không tiếp cận được với phần lớn thị trường sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, hãy thuê một hãng quảng cáo điều tra chi phí hoặc gọi đến bộ phận kinh doanh quảng cáo của công ty truyền hình cáp. Thời lượng truyền hình cáp có mức chi phí bằng 10 đến 20% chi phí của thời lượng phát sóng truyền hình thông thường.

Go to top